20160915
Lille Ejsböls Malia May exportröntgad idag utan anmärkning!
Lady Razz CJ även hon exportröntgad men tyvärr med några anmärkningar på strålbenen som enligt vår veterinär Ulrike Neu saknar betydelse för framtiden.
Ändå skönt att veta vad som finns att rätta sig efter.  

Nyhetsarkiv