Prislista 2024

på alla priser tillkommer 25% moms.  Pris inkl moms inom parentes. 
 

Uppstallning per dygn i hage vid betäckning./ semin                                                  100kr    (125)

Stationsavgift för ston till våra hingstar.                                                                        800kr (1000)
Ingår gör allt kring seminering, arbetet kring ultraljud, packnings och samlingsavgift. 

Seminavgift ( 3 brunster samt kontroll på 17 o 42 dygn)                                            2200
(2750) 
se nedan för fullständig veterinär prislista


Hämtning av seminlåda här                                                                                            100kr (125) som återfås vid                                                                                                                                                                                                                                  återlämnande av lådan inom 14 dagar. 
   
Inackordering med viss tillsyn
* lösdrift i flock 6 - 24 mån                                         2000kr  (2500)           
Inackordering med viss tillsyn lösdriftt äldre häst                                                       2500kr 
(3125)
Inackordering full tillsyn lösdrift * med
tillgång till sjukbox  12månader och uppåt.  Fölsto                                                     3500kr 
 (4375)

Inackordering full tillsyn konvalescens i box/ sjukhage                                              5000kr    (6250)

Utbildning av häst inridning                                                                 6500kr  (8125)
Utbildning av häst tillridning utan problem lösning.                         6500kr  (8125)
Utbildning av häst tillridning med problemlösning                           8500kr  (10625)
Ryttarutveckling på egen häst                                                              250kr /45min (313)

OBS Just nu tillkommer ett tillägg om 500kr för ökade hösilagekostnader ovanpå ovanstående avgifter. 


Hovslagare  enligt dennes egen prislista. Våra hovslagare är Thess Ganz Andersson.                                                                                     
Fölstohotell  inackordering enligt gällande ovan prislista.                         
samt engångsavgift i samband med fölning.                                      5000kr (6250)

Enstaka ultraljud                                                                                     640 (800)


Skick via Mats Hästtransporter  2024                                                   1000kr  (1250)  för bilskick
                                                                                                                  1200 (1500) för flyg. 

Equiterapeut behandling hos Camilla Isaksson efter bokning          1500kr plus reseersättning 350kr
Kiropraktor behandling Linn Davies här                                              1350 kr plus hanteringsavgift 150kr

Besiktning av häst när ägaren/köparen bokar besiktning                 100kr/h samt reseersättning om 25kr/mil

Hingst inackordering för avel med full tillsyn utbildningsarbete.      4000kr / mån (5000) uppstallning plus språngavgiften/sto första säsongen.                                             Språngavgift enligt överenskommelse. 

Hingst inackordering via SEMIN full tillsyn enbart under säsong.    3500kr/mån (4375)                                                                                                                                                           Språngavgiften/sto alternativt per                                                                                                                                  tappning 600 kr (750)
                                                                                                                 Språngavgift enligt överenskommelse. 

CEM avgifter står hingstägaren för enligt gällande prislista.             ca 4800kr (6000)

Träning av Hingst på fantomen (räkna med 10 tillfälle)                     1500kr/ tillfälle (1875)
Tappning av hingst ej inackorderad här                                               600kr/ tillfälle (750)
Handelsagent avtal                                                                                 utbildningskostnad / mån
                                                                                                                  plus 15% försäljningsarvode. 


* Viss tillsyn innebär att jag kollar att hästen lever och mår bra dagligen samt tar hand om den i det akuta skedet om oturen är framme och något händer tills hästägaren anlänt. I övrigt sköter hästägaren sin dagliga hantering osv.  Ägaren fodrar själv kraftfoder vid behov.

*Full tillsyn innebär att hästägaren kan lämna hästen här hos mig och jag sköter allt. Hovslagartider, veterinär, daglig skötsel. Allt!  Ägaren behöver inte alls komma hit. Viss kostnad kan tillkomma såsom resor till veterinär specialfoder osv. Veterinärens prislista 
Dessa priser är inkl moms. 

Seminstation avgift 2750 kr inkluderar 3 brunster samt kontroll på 17 dygn & 42 dygn. 
Dräktighetsundersökning / gynkoll enstaka  800 kr / undersökning

Dessutom debiteras nedanstående vid behov:
spruta med brunststimulerande läkemedel 75 kr 
Ägglossningshormon spruta 175 kr. 
Sedering för ultraljudsundersökning 100 kr + läkemedelskostnad 
Sköljning av livmoder med 1 liter 625 kr 
Sköljning av livmoder med mer än 2 liter 750 kr 
Caslick inklusive läkemedel 1100 kr 
Bakterie odling inklusive provtagning och odling på kliniken ej resistentbestämning 625 kr 
+ Bakterieodling skickas till SVA  825 kr 
+Bakterieodling skickas till Idexx 879 kr, (enda möjligheten på fredagar)