Dalamöllans Sparkling Star

SÅLD

Dalamöllans Sparkling Star f. 18 e. Dalamöllans Cool Love u. Borghofs Corintje ue. Leun Veld Elegant - Colenhages lets be the best. 

Star är en valack mätt till 146cm på klinik mätning som 4 åring. Han är en kille med massor av WOW faktor. Han rör sig stort med ett plus för galoppen som är väldigt bärig och balanserad. 
Han visades på kvalitets bedömning i början av september med dubbelutmärkelse och 8-8 i hoppning. 
Star är en vaken känslig individ som kräver en balanserad ryttare. Där är ingen tvekan om att han besitter stor kapacitet. 
Star är exportröntgad hösten 2021 med anmärkningar. Pm för info.